Voor onze diagnostische dienstverlening worden de tarieven gehanteerd conform zwaartecategorie 5 (gebaseerd op de NVVP richtlijn). Dit bedrag is inclusief lichtmicroscopie, immuunfluorescentie en eventueel aanvullende kleuringen (Congo rood, immuunhistochemie), maar exclusief elektronenmicroscopie. Op het aanvraagformulier kunt u aangeven of u direct EM-onderzoek verricht wilt hebben of alleen nadat dit met u overlegd is.