Prof. dr. S. Florquin
Hoogleraar Pathologie AMC

Sandrine Florquin (1965) is hoogleraar Pathologie met aandachtsgebied nefropathologie en immunopathologie aan het AMC (Universiteit van Amsterdam).

Zij studeerde geneeskunde in Brussel (ULB) en promoveerde aan de ULB en aan de Universiteit van Leiden. Zij is opgeleid als patholoog in het LUMC. Daarnaast heeft zij een jaar als renal pathology fellow gewerkt aan de Brigham and Women’s Hospital (prof. Helmut Rennke en prof. Ramzi Cotran, Harvard University). Sinds 1998 werkt zij als patholoog in het AMC.

Haar huidige onderzoek richt zich op de rol van innate immuniteit in nierschade en herstel, en biomarkers in niertransplantatie.

Sandrine Florquin is ambassadeur voor de nierpathologie en councilor van de International Society of Nephrology met als aandachtsgebied de kwaliteit van de nierpathologie. Ze is lid van meerdere wetenschappelijke adviesraden en Editorial Boards en één van de organisatoren en docenten van de European Renal Pathology Course en docent van de Boerhaave-cursus Praktische nefropathologie en van de International Summer School Renal Pathology.