Materiaal voor primaire diagnostiek
Voor het insturen van uw nierbiopten kunt u bij ons gratis een kit bestellen met transportvloeistoffen. Wij verzoeken u minimaal twee nierbiopten af te nemen, waarvan u één biopt in het potje met Michels transportmedium doet (voor IF). Het tweede en eventueel derde biopt doet u in het potje met formaline (voor lichtmicroscopie en EM). U kunt het pakket via de gebruikelijke bodedienst van uw ziekenhuis naar ons verzenden. De uitgebreide instructies voor het insturen van verse nierbiopten vindt u hier.

Tevens kunt u ervoor kiezen om de nierbiopten in fysiologisch zout (gekoeld op smeltend ijs) per bode naar ons te sturen. In dit geval hoeft u zelf geen biopten te verdelen voor IF en EM.

Materiaal voor consultatie
Voor consulten kunt u de coupes (zowel LM als IF) met het paraffineblokje, en indien beschikbaar de IF en EM foto’s of EM gefixeerd weefsel, per post naar ons opsturen. Bij twijfel over welk materiaal u moet insturen, kunt u uiteraard eerst contact met ons opnemen.

Voor het insturen van materiaal kunt u kiezen uit de onderstaande adressen:

AMC
Afdeling Pathologie
T.a.v. EURenalPath
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Radboudumc
Afdeling Pathologie
T.a.v. EURenalPath
Geert Grooteplein 24 (route 824)
6525 GA Nijmegen

UMC Utrecht
Afdeling Pathologie
T.a.v. EURenalPath
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht