Hieronder vindt u veelgestelde vragen per rubriek.

Algemeen

Is EURenalPath een commercieel bedrijf?

Nee, EURenalPath is een samenwerking tussen drie academische centra. Ons doel is om de kwaliteit van de nierdiagnostiek te verbeteren, zonder dat we hierbij een winstoogmerk hebben.

Maakt het uit naar welk centrum van EURenalPath ik de nierbiopten opstuur?

U bent vrij om te kiezen naar welk centrum van EURenalPath u het materiaal opstuurt. In alle drie centra kunt u dezelfde hoogstaande service van EURenalPath verwachten. EURenalPath garandeert continuïteit van de diagnostiek door onderlinge waarneming en topkwaliteit van de zorg dankzij onderlinge consultatie.

Wie beoordeelt mijn nierbiopten?

In principe beoordelen de nefropathologen van het centrum waarnaar u het materiaal hebt opgestuurd uw nierbiopt. Uitzonderingen hierop zijn de onderlinge waarneming tijdens vakanties/congresbezoek en de onderlinge consultatie bij complexe casuïstiek.

Materiaal insturen

Hoe kan ik verse nierbiopten insturen?

Voor het insturen van uw nierbiopten kunt u bij ons gratis een kit bestellen met transportvloeistoffen. Wij verzoeken u minimaal twee nierbiopten af te nemen, waarvan u één biopt in het potje met Michels transportmedium doet (voor IF). Het tweede en eventueel derde biopt doet u in het potje met formaline (voor lichtmicroscopie en EM). U kunt het pakket via de gebruikelijke bodedienst van uw ziekenhuis naar ons verzenden. De uitgebreide instructies voor het insturen van verse nierbiopten vindt u hier.

Tevens kunt u ervoor kiezen om de nierbiopten in fysiologisch zout (gekoeld op smeltend ijs) per bode naar ons te sturen. In dit geval hoeft u zelf geen biopten te verdelen voor IF en EM. Indien u het materiaal veilig wilt stellen om in de toekomst voor onderzoeksdoeleinden te gebruiken, kunt u ook de nierbiopten opsturen in RNAlater.

Kan ik zelf kiezen naar welk centrum ik het materiaal opstuur?

U bent vrij om te kiezen naar welk centrum van EURenalPath u het materiaal opstuurt. In alle drie centra kunt u dezelfde hoogstaande service van EURenalPath verwachten. EURenalPath garandeert continuïteit van de diagnostiek door onderlinge waarneming en topkwaliteit van de zorg, dankzij onderlinge consultatie.

Bewerking van het materiaal

Welke kleuringen worden verricht voor LM?

Uw biopt wordt standaard op meerdere niveaus gesneden en gekleurd voor H&E, PAS en Jones. Afhankelijk van de vraagstelling, kunnen nog aanvullende kleuringen verricht worden, zoals Congo-rood, Azan en immuunhistochemische kleuringen. Hiervoor zullen geen extra kosten in rekening gebracht worden.

Welke kleuringen worden verricht voor IF?

Standaard zullen wij IF verrichten voor IgG, IgM, IgA, C1q, C3c, fibrinogeen, kappa en lambda. Afhankelijk van de vraagstelling kunnen wij ook kleuringen verrichten voor IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, PLA2R en albumine.

Wordt standaard bij elk nierbiopt EM verricht?

U kunt op het aanvraagformulier aangeven of u direct EM-onderzoek verricht wilt hebben of alleen nadat dit met u overlegd is. De EM-uitslag krijgt u uiterlijk 5 werkdagen na instemming van het onderzoek.

Uitslagen

Hoe lang duurt het voordat ik de uitslag heb?

Bij elke aanvraag zullen wij binnen 2 werkdagen contact met u opnemen voor de uitslag. Afhankelijk van uw opgegeven voorkeur op het aanvraagformulier zal dit telefonisch of per email plaatsvinden. De EM-uitslag krijgt u uiterlijk 5 werkdagen na instemming van het onderzoek.

Hoe krijg ik de uitslag aangeleverd?

Wij zullen de eerste uitslag telefonisch of per email aan u doorgeven. Het definitieve verslag kunnen wij per post, per email (indien dit voldoet aan de beveiligingseisen) of fax aan u opsturen. U kunt op het aanvraagformulier aangeven wat uw voorkeur is voor het ontvangen van de uitslag.

Hoe kan ik overleggen over de uitslag?

Indien u wilt overleggen over de uitslag, kunt u zowel telefonisch als via email contact met ons opnemen.

Beschikbaarheid beelden

Kan ik beelden inzien van het biopt?

Op aanvraag kunnen wij u kosteloos representatieve foto’s van de LM, IF en EM opsturen.

Kan ik beelden van het biopt gebruiken voor presentaties en/of publicaties?

U bent geheel vrij om foto’s van het biopt te gebruiken voor uw presentaties en publicaties.

Tarieven en facturering

Wat zijn de kosten?

Informatie over de tarieven vindt u op onze tarievenpagina.

Moet ik rekening houden met extra kosten?

Voor onze diagnostische dienstverlening worden de tarieven gehanteerd conform zwaartecategorie 5 (gebaseerd op de NVVP richtlijn). Dit bedrag is inclusief lichtmicroscopie, immuunfluorescentie en eventueel aanvullende kleuringen (Congo rood, immuunhistochemie), maar exclusief elektronenmicroscopie.

Stond uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact met ons opnemen.